Dret processal

libreria

DRET PROCESSAL

 

  • Estudi, preparació i direcció de qualsevol procediment judicial davant de les jurisdiccions civil, mercantil, de família, social, SMAC, administrativa i contenciosa administrativa, relacionat amb les àrees d’exercici professional.
  • Seguiment del procediment en totes les seves instàncies.