Dret mercantil i societari

servicio-02

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 

  • Constitució de societats, estudi i redacció d’estatuts socials i pactes entre socis.
  • Augments i reduccions de capital.
  • Dissolució i liquidació de societats.
  • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, aportacions no dineràries i de branca d’activitat, bescanvi de valors.
  • Intervenció i gestió de secretaries de Consells d’Administració.
  • Assessorament en la resolució de diferències entre socis.
  • Impugnació d’acords socials.
  • Assessorament per a la negociació i la preparació de documents relatius a la contractació mercantil.