Dret laboral i de la Seguretat Social

servicio-03

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

  • Assessorament en l’àmbit de l’empresa i dels particulars.
  • Contractació laboral; alta direcció; règim laboral d’administradors de societats mercantils i treballadors societaris; autònoms.
  • Extinció del contracte de treball, acomiadaments i amortitzacions individuals o col·lectives (ERO).
  • Gestió laboral: nòmines i cotització a la Seguretat Social.
  • Actes de conciliació i procediments davant de la jurisdicció social i contenciosa administrativa.
  • Prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social: estudi i planificació de jubilacions. Altres prestacions de l’INSS: viduïtat, orfandat.
  • Assistència i assessorament en inspeccions de treball.
  • Assessorament i coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals.