Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Mapa Web ...

 

 

   
   
 

Presentació

Àrees d’exercici professional:
- Dret mercantil i societari
- Dret tributari
- Dret laboral i de la Seguretat Social
- Dret civil, immobiliari i de la construcció
- Dret de família
- Dret processal
- Arbitratges de dret privat
- Assessorament comptable
- Tramitació i gestió documental
- Assessorament econòmic i gestió immobiliària

L'equip:
- Joan Borrell Algarra
- Javier Castellet Grau
- Josep Mª Borrell Algarra
- Montserrat Catafal Noguera
- Antoni Vigo Ramonet

Localització

Contacte

 

 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona