Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Dret processal:

Estudi, preparació i direcció de qualsevol procediment contenciós davant de les jurisdiccions civil, mercantil, de família, social, SMAC, administrativa i contenciosa administrativa, relacionat amb les àrees d’exercici professional.

Seguiment del procediment en totes les seves instàncies

 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona