Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
 

Àrees d’exercici professional...


 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Dret mercantil i societari:

Constitució de societats, estudi i redacció d’estatuts socials.

Augments i reduccions de capital.

Dissolució i liquidació de societats.

Compra d’accions i participacions, fusions, escissions, aportacions no dineràries i de branca d’activitat, bescanvi de valors.

Intervenció i secretaria de Consells d’Administració.

Assessorament en la resolució de diferències entre socis.

Impugnació d’acords socials.

Assessorament en la negociació i la preparació de documents en la contractació en operacions mercantils
 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona