Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Dret laboral i de la Seguretat Social:

Assessorament en l’àmbit de l’empresa i dels particulars.

Contractació laboral; alta direcció; règim laboral d’administradors de societats mercantils i treballadors societaris; autònoms.

Extinció del contracte de treball, acomiadaments i amortitzacions.

Gestió laboral: nòmines i cotització a la Seguretat Social.

Actes de conciliació i procediments davant de la jurisdicció social i contenciosa administrativa.

Prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (jubilació, viduïtat, orfandat).

Assistència i assessorament en inspeccions de treball.

Assessorament i coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona