Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Dret de família:

Assessorament legal davant de crisis matrimonials i la seva repercussió en aspectes successoris i fiscals.

Separacions, divorcis, nul·litats i unions estables de parella. Tramitació de procediments de mutu acord i contenciosos.

Capitulacions matrimonials.

Potestat, custòdia dels menors, processos d’aliments.

Discapacitat i incapacitacions.
 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona