Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Dret civil, immobiliari i de la construcció:

Contractació en operacions civils. Assessorament en compravendes i permutes.

Assessorament en arrendaments d’immobles.

Assessorament en la constitució i l’alliberament de drets reals (penyores, servituds, censos, hipoteques, usdefruits, drets d’ús i d’habitació, etc.).

Estudis sobre situació registral d’immobles.

Assessoraments en declaracions d’obra nova i divisió en propietat horitzontal.

Assessorament en relació amb la propietat horitzontal (comunitats de propietaris). Impugnació d’acords.

Contractes d’execució d’obra i de serveis.

Estudi de reclamacions de responsabilitat contractual i extracontractual.

Reclamacions de deutes.

Dret de successions: planificació, herències, diferències entre hereus, etc.
 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona