Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Arbitratges de dret privat:

Estudi, preparació i direcció de qualsevol procediment arbitral davant d’institucions arbitrals (Tribunal Arbitral de Barcelona, Col·legi d’Advocats, Junta de Consum, etc.).

Impugnació i execució dels laudes arbitrals davant de la jurisdicció corresponent

 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona