Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  L’equip...

 

 

 
Joan Borrell Algarra
Javier Castellet Grau
Josep Mª Borrell Algarra
Montserrat Catafal Noguera
Antoni Vigo Ramonet

 
   
 

Javier Castellet Grau

Nascut l’any 1957 a Barcelona.

Va obtenir la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona el 1979 i es va col·legiar al Col·legi d’Advocats de Barcelona el 1981.

Des de l’inici de la seva carrera professional compatibilitza l’exercici de la professió com a col·laborador i soci en diversos bufets de la ciutat de Barcelona amb la seva pertinença successiva a diferents departaments d’assessoria jurídica (en concret, en dos bancs d’àmplia implantació estatal, un grup del sector immobiliari i un holding del sector de l’energia). En una de les entitats bancàries i en el grup immobiliari va ocupar la responsabilitat de director de les assessories jurídiques respectives.

Ha fet diferents cursos relatius a les seves àrees d’especialització.

Àrees d’especialització professional:
Dret mercantil i societari
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret processal
Arbitratges de dret privat

jcastellet@bcadvocats.com
 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona